Leader School

GRUPE DE VÂRSTĂ
  • LIDERI JUNIORI
   Leader Land
   • 3-4 ani
    Vârsta
   • 12 copii
    Mărimea clasei
  • LIDERI JUNIORI
   Leader Land
   • 4-5 ani
    Vârsta
   • 12 copii
    Mărimea clasei
  • LIDERI SENIORI
   Leader Land
   • 5-6 ani
    Vârsta
   • 12 copii
    Mărimea clasei
  • LIDERI SENIORI
   Leader Land
   • 6-7 ani
    Vârsta
   • 12 copii
    Mărimea clasei
  Înregistrarea copiilor în grupe se realizează în baza unei evaluări

  Aflați detalii pe telefon: +373 68 141 141

 • LEADER SCHOOL

  de la 08:30 până la 12:30
 • MATEMATICĂ

  Unele dintre pricipalele activităţi la vârsta preșcolară, cu un rol important în formarea şi dezvoltarea personalităţii copiilor, sunt activităţile cu conţinut matematic.

  În cadrul activităților cu conținut matematic, copiii însușesc conceptele prematematice (formă, culoare, mărime, lungime, poziţii spaţiale), învață utilizarea numerelor, cifrelor, unităţilor de măsură prin folosirea unui vocabular adecvat, recunoaşterea, denumirea, construirea şi utilizarea formelor geometrice, dezvoltarea capacităţii de a stabili relaţii spaţiale, temporale, cauzale şi a capacităţii de rezolvare a problemelor. De asemenea, în cadrul acestor activităţi copiii învaţă să numere, să efectueze operaţii simple de adunare şi scădere şi chiar să compună singuri probleme simple.

  LITERATURĂ

  Educaţia literar-artistică a preşcolarului se axează pe dimensiunea formativă a textului literar, contribuind la familiarizarea copiilor cu structura limbii române, cu bogăţia şi expresivitatea ei, prin însuşirea de cuvinte şi expresii plastice noi, construcţii rimate şi ritmate, zicale, proverbe şi structuri gramaticale corecte.

  Poveştile şi povestirile sunt cele mai îndrăgite activităţi dirijate în instituțiile preșcolare, care satisfac nevoia de cunoaştere şi de afectivitate a copiilor, dezvoltă stări şi manifestări comportamentale pozitive, le stimulează imaginaţia şi creează cadrul optim de comunicare.

  ENGLISH

  La vârsta preșcolară copiii învață prin activități amuzante și plăcute. Tocmai de aceea la Leader Land orele de engleză sunt organizate și desfășurate interactiv și distractiv. Astfel copilul poate să asimileze ușor pronunția, vocabularul, gramatica limbii engleze, în mod natural.

  Instrumentele noastre „magice”: jocuri didactice, ultimele noutăți în tehnologie-softuri educaționale și activități special create pentru tabla interactivă, diverse materiale vizuale, manuale și caiete de lucru(cu suport audio și video).

  ARTĂ VORBIRII

  În cadrul activităților noastre de dezvoltare a vorbirii, copiii dobândeasc capacitatea de a comunica cu cei din jur, de a-și exprima în mod inteligibil impresiile, ideile. Prin cuvânt îl învățam pe copil să se străduiască mintal, să găsească un răspuns la întrebările adresate. În acest mod se contribuie la dezvoltarea concomitentă a gândirii și limbajului, la creșterea capacităților de cunoaștere, la largirea sferei de cunoaștere, la dezvoltarea vocabularului, la mărirea posibilităților de exprimare.

  ABC

  Limbajul include, pe lânga vorbire şi ascultare, citirea şi scrierea. Diferitele întâlniri cu limbajul şi semnificaţiile lui îl fac pe copil să dorească să scrie şi să citească. Acest lucru nu inseamnă că copiii scriu şi citesc. Copilul este pregătit să scrie şi să citească atunci când nivelul de maturitate şi experienţa de limbaj pe care o are confirmă acest lucru.

 • CMCE (Cunoașterea mediului și cultura ecologică)

  Mediul înconjurător în care copiii îşi desfăşoară activitatea, prin variatele lui aspecte, constituie un prilej permanent de influenţare asupra personalităţii acestora. Mai întâi de toate, mediul ambiant oferă copilului posibilitatea de a veni mereu în contact cu ceva nou pentru el, care îi stârneşte curiozitatea, dorinţa de a-l cunoaşte.

  Răspunzând la întrebările preşcolarilor, cadrul didactic le explică fenomenele respective în raport cu capacitatea lor de înţelegere. Astfel, orizontul de cunoaştere al copiilor se îmbogăţeşte treptat, ceea ce permite să înţeleagă că plantele şi animalele au nevoie de anumite condiţii de dezvoltare (hrană, căldură, lumină, adăpost), că trebuie îngrijite de om; sau că fiecare fenomen este rezultatul unei cauze, că fenomenele sunt legate între ele şi depind unele de altele. Înţelegerea treptată, pe baza cunoştinţelor transmise de cadrul didactic, a fenomenelor naturii, a interdependenţei dintre ele, a cauzelor care le-au provocat, contribuie din plin la însuşirea de către copii a unor elemente ştiinţifice despre natură.

  EU ȘI SOCIETATEA

  „Fiecare copil pe care îl educăm este un cetăţean pe care îl câştigăm.“ Victor Hugo

  Domeniul socio-uman include omul, modul lui de viaţă, relaţiile cu alţi oameni, relaţiile cu mediul social, ca şi modalităţile în care acţiunile umane influenţează evenimentele. În cadrul acestui domeniu se doreşte ca preşcolarii să înţeleagă fiinţele umane angrenate în construirea propriului viitor şi propriei lumi, trăind viaţa de zi cu zi. Totodată, este important ca preşcolarii să înţeleagă faptul că situaţiile prezente îşi au originile în situaţii din trecut, să observe similarităţi sau diferenţe între oameni sau evenimente, să îşi imagineze viaţa în alte perioade istorice.

  ARTA PLASTICĂ

  Activitățile de artă plastică îi ajută pe copii să-și dezvolte expresivitatea, astfel încât să poată interpreta liber și creativ lucrări plastice.

  În cadrul activităților de artă plastică, copiii experimentează diferite tehnici de lucru, materiale folosite la crearea unor lucrări de artă, precum și ustensilele necesare și regulile de lucru cu acestea.

  ARTA MUZICALĂ

  Orele de muzică se axează pe întroducerea celor mici în lumea sunetelor, a ritmului și a deprinderii cu acestea într-o manieră atrăgătoare și adaptată vârstei lor. De asemenea activitățile de muzică au în vedere și dezvoltarea abilităților muzicale la copii și familiarizarea lor cu instrumentele muzicale.

  Lucrătorul muzical are ca suport tehnic un echipament muzical modern și bogat.

  COREGRAFIA

  Orele de coregrafie ajută copiii să-și formeze și dezvolte mobilitatea corporală, să-și îmbunătățească condiția fizică fără efort fizic exagerat. În cadrul activităților copiii lucrează în echipă cât și cu partener, deci ei învață să colaboreze mai bine, să-și perfecționeze tehnica mișcării. Prin jocuri de ritm și dinamică, copiii își dezvoltă auzul muzical și învață să îmbine elementele tehnice de dans cu detaliile artistice sugerate de melodia audiată.